fpt camera
MIỄN PHÍ MODEM WIFI 4 PORT
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
Super 80 80 Mbps 195.000
Super 100 100 Mbps 235.000
Super 150 150 Mbps 290.000
Trả sau từng tháng, phí hoà mạng 300.000vnđ
HOT Trả trước 6 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng tháng thứ 7
HOT Trả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng tháng 13,14
Gọi tư vấn
MIỄN PHÍ MODEM WIFI 2 BĂNG TẦN + BOX 4K
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
Combo Super 80 80 Mbps 235.000
Combo Super 100 100 Mbps 285.000
Combo Super 150 150 Mbps 340.000
Phí lắp đặt 550.000
Trả trước 6 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng thứ 7
Trả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 2 tháng 13,14
Gọi tư vấn
MIỄN PHÍ MODEM WIFI 4 PORT
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
Super 100 100 Mbps 490.000
Super 200 200 Mbps 545.000
Super 300 300 Mbps 1.410.000
Super 400 400 Mbps 8.125.000
Trả sau từng tháng, phí hoà mạng 500.000vnđ
Trả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng Unifi Lite
Gọi tư vấn

Tin Tức