MIỄN PHÍ MODEM WIFI 4 PORT
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
Super22 22 Mbps 190.000
Super35 35 Mbps 215.000
Super50 50 Mbps 255.000
Super65 65 Mbps 320.000
Trả sau từng tháng, phí hoà mạng 300.000vnđ
HOT Trả trước 6 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng tháng thứ 7
HOT Trả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng tháng 13,14
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10% VAT
Gọi tư vấn
MIỄN PHÍ MODEM WIFI 4 PORT 2 BĂNG TẦN + HD BOX 4K
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
Super22 + IPTV 22 Mbps 205.000
Super35 + IPTV 35 Mbps 255.000
Super50 + IPTV 50 Mbps 305.000
Super65 + IPTV 65 Mbps 370.000
Super65 + IPTV 65 Mbps 370.000
Trả sau từng tháng, phí vật tư triển khai 500.000
Trả trước 6 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng thứ 7
Trả trước 8 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 2 tháng 7 8
Trả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 3 tháng 13 14 15
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10% VAT
Gọi tư vấn
MIỄN PHÍ MODEM WIFI 4 PORT
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
FIBER BUSINESS 60 Mbps 800.000
FIBER PLUS 80 Mbps 2.000.000
FIBER SILVER 100 Mbps 2.500.000
FIBER DIAMOND 150 Mbps 8.000.000
Trả sau từng tháng, phí hoà mạng 500.000vnđ
Trả trước 6 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 50% cước tháng thứ 7
Trả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 100% cước tháng thứ 13
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT
Gọi tư vấn