BẢNG GIÁ CƯỚC THAM KHẢO

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
– 01 bản chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

– Khách hàng nhà không chính chủ, nhà thuê, nhà trọ: Đặt cọc 600.000 đồng trong vòng 24 tháng hoặc trả trước 6 tháng hoặc 12 tháng

– Liên hệ nhân viên tư vấn: 0987378129  

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
– 01 bản chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

– Khách hàng nhà không chính chủ, nhà thuê, nhà trọ: Đặt cọc 600.000 đồng trong vòng 24 tháng hoặc trả trước 6 tháng hoặc 12 tháng

– Liên hệ nhân viên tư vấn: 0987378129  

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
– 01 bản chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

– Khách hàng nhà không chính chủ, nhà thuê, nhà trọ: Đặt cọc 600.000 đồng trong vòng 24 tháng hoặc trả trước 6 tháng hoặc 12 tháng

– Liên hệ nhân viên tư vấn: 0987378129  

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
– 01 bản photo chứng minh thư nhân dân của giám đốc

– 01 bản photo giấy phép kinh doanh.

*Khách hàng cam kết sử dụng trong vòng 24 tháng. Nếu huỷ hợp đồng trước thời hạn cam kết phải trả lại thiết bị và bồi thường 1.000.000 đồng đối với các gói từ 45 Mbps trở xuống, 5.000.000 đồng đối với các gói từ 60 Mbps trở lên.

– Liên hệ nhân viên tư vấn: 0987378129

Liên hệ tư vấn: 0987378129