MIỄN PHÍ MODEM WIFI 4 PORT
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
F6 22 Mbps 150.000
F5 27 Mbps 191.000
F4 35 Mbps 240.000
F3 45 Mbps 280.000
Trả sau từng tháng, phí hoà mạng 300.000vnđ
HOT Trả trước 6 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng tháng thứ 7
HOT Trả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng tháng 13,14
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT
Gọi tư vấn
MIỄN PHÍ MODEM WIFI 4 PORT 2 BĂNG TẦN + HD BOX 4K
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
F6 + IPTV 22 Mbps 195.000
F5 + IPTV 27 Mbps 220.000
F4 + IPTV 35 Mbps 270.000
F3 + IPTV 45 Mbps 335.000
F2 55 Mbps 455.000
Trả sau từng tháng, phí vật tư triển khai 500.000
Trả trước 6 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 1 tháng thứ 7
Trả trước 6 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 2 tháng 7 8
Trả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 3 tháng 13 14 15

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT
Gọi tư vấn
MIỄN PHÍ MODEM WIFI 4 PORT
TÊN GÓI TỐC ĐỘ CƯỚC/THÁNG
FIBER BUSINESS 60 Mbps 800.000
FIBER PLUS 80 Mbps 2.000.000
FIBER SILVER 100 Mbps 2.500.000
FIBER DIAMOND 150 Mbps 8.000.000
Trả sau từng tháng, phí hoà mạng 500.000vnđ
hotTrả trước 6 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 50% cước tháng thứ 7
hotTrả trước 12 tháng, miễn phí lắp đặt, tặng 100% cước tháng thứ 13
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM 10% VAT
Gọi tư vấn